Jump to content

Camed

Brony
 • Posts

  286
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Camed

 1. Sam się przemierzam do zakupu, i zbieram... Myślę, że nie pociągnie on YT na HD, ale filmy z dysku w tej rozdzielczości pociągnie. I jego główne zastosowanie; internet. Jeśli prócz Wi-Fi miałby on możliwość posiadania karty GSM lub Aero2 byłoby all inclusive ;)

 2. Polecam przenieść do działu "Nauka i technologia".

  Teraz sposoby:

  1. Spróbuj użyć Unlocker'a. Prosty program, sam łatwo ogarniesz.

  2. Jeśli unlockerem nie pójdzie, wypal na płytce Ubuntu. Zmień w BIOS'ie kolejnośc bootowania na napęd CD/DVD i wyjdź potwierdzając zmiany. Gdy "będziesz w Ubuntu", wybierz język polski i kliknij "Wypróbuj Ubuntu", nie instaluj. Znajdź dysk na którym jest zapisany twój katalog (nic nie usuwaj!, niektórych partycji (dysków) prawdopodobnie nigdy nie widziałeś, ale nie rób z nimi nic. Są wymagane do poprawnego wstawania Windowsa. Tak, chodzi mi o bootmanager (partycja System Reserved)). Skopiuj te pliki do wybranej przez Ciebie lokalizacji, wyłącz komputer. Włącz i zmień ustawienia w BIOS'ie na bootowanie z dysku, i ciesz się plikami ;) 

 3. Visual Basic jest bardzo przyjazny ;-; Moje pierwsze próby ogarniała Pythona zakończyły się klęską, a VB samo weszło. Przynajmniej zgadzamy się co do JS, który WCALE nie jest przyjazny :broohof:

  Acha. I VB jest popularny, a nawet bardzo popularny, od kiedy Microsh*t wprowadził go do Visual Studio czyli 2008 rok. I język jest cały czas rozwijany :x

 4. Łojej. Python. To ni C#, ni VB, ale tak z ciekawości zacznę pisać rozwiązania w VB, chyba że ten temat typowo pythonowy. Ją tam znam w nim tylko funkcję "print" i nic więcej c:

  Łojej. Python. To ni C#, ni VB, ale tak z ciekawości zacznę pisać rozwiązania w VB, chyba że ten temat typowo pythonowy. Ją tam znam w nim tylko funkcję "print" i nic więcej c:

 5. Tydzień: Średnio od 22:30 do 6:30 czyli 8 godzin

  Weekend: Średnio od 00:00 do 08:00, bo muszę lecieć do sklepu po bułki na śniadanie xD czyli 8h też.

  Uważam, że w tydzień śpię za dużo, a w weekend za mało :x

 6. Rana krwawiła. Krwawiła na czarno, a ja czułem się coraz gorzej. Coraz to ciemniejsze myśli przychodziły mi do głowy. Samobójstwo, cięcie się... Nie... Miałem już tego dość. Ostatnimi strzępkami woli postanowiłem pomyśleć. Potrzebowałem pozytywnej energii.

  - Ale gdzie ja ją znajdę? - pomyślałem. Niechcący spojrzałem na piekącą ranę i czerń w mojej głowie rozszerzyła się jeszcze bardziej. Zdenerwowany obrotem sprawy, dostałem olśnienia.

  - PROTONY!!! - Wrzasnąłem na całą salę. Mają one przecież ładunek dodatni. Wziąłem więc kawałek ekstremalnie niestabilnej czekolady, i z niebywałem lękiem w oczach postanowiłem wysmarować sobie... Ranę.

  - Raz kozie śmierć... - pomyślałem. I wlepiłem sobie w ciało potężnego klocka z czekolady. Poczułem wielki ból. Myślałem, że to już koniec. Ale on chwilę potem odstąpił. Mój mózg robił się coraz bardziej "czysty". Kiedy już był czysty w 100 procentach, postanowiłem zniszczyć niebezpieczeństwo. Prostym zaklęciem pchnięcia ((działa ono fizycznie, nie magicznie, dlatego byłem w stanie wykonać je na tym mieczu)), wyrzuciłem go z rąk rudowłosej oponentki, i zatopiłem w bezgranicach czekolady i błota. Pozostała jeszcze jedna rzecz. Karty. Widziałem jak ich używała, ale nie byłem tego pewien. Teraz widząc, jak z asa trefl stworzyła to, co omal mnie nie zabiło, postanowiłem użyć tego, co zostawiłem sobie wcześniej. Przez cały ten czas, moc tego rosła. Przypomniał mi się ten fragment pojedynku...


  Gdy czarodziejka chroniła się w polu siłowym postanowiłem użyć magicznych strzał. Wystrzeliłem w niebo wiązkę magii. Ukazał mi się wtedy dobrze znany obraz. Gwiazdy zaczęły świecić jaśniej, czyli wszystko się powiodło.[...]

  Wyczarowałem strzałę jeszcze raz. Ponownie strzeliłem w niebo. Gwiazdy zaczęły świecić w sposób niemal niemożliwy do opisania. Na arenie powodu wytworzonego przez gwiazdy pola, było widać tylko biel. Użyłem znaku Oruond, by skierować potęgę gwiazd prosto na karty i cylinder Koschei. To musiało zniszczyć jej ekwipunek. Siła miliardów gwiazd, użytych w sposób magiczny musiała dać rady. Innej opcji nie było. Nagle światło zaczęło gasnąć. Wciąż było jasno, ale widziałem niezbyt zadowoloną Koschei. Jej nic prócz kilku oparzeń ((I stopnia)) nic się nie stało, lecz jej kartom na pewno, jak i cylindrowi. Korzystając z chwili, napisałem jeszcze kilka linijek kodu. Szybko zapisałem pracę, i wysłałem do Koschei telepatycznie wiadomość, gdyż byłem zbyt leniwy by poruszyć ustami i wydobyć tą minimalną ilość powietrza z przepony.

  - Twój ruch o kochana miłośniczko kart!

 7. Hmm... Dzięki, ale to już patrzyłem. Znalazłem sposób. W spoilerze"

  1. Czyli tak, potrzebujemy naszej głównej formy. Tam nie robimy nic będzie potrzebna  potem (zwyczajne windows form).

  2. W okienku "Solution Explorer" wybieramy nasz projekt, i prawoklikamy na Solution <nazwa projektu>

  3. Tworzymy nową "solucję". Będzie to biblioteka (.dll, Class Library), nazywamy ją RichTextBoxPrintCtrl

  4. Wklejamy ten kod:

  ' To jest nasza DLL'ka
  
  Option Explicit On
  
  Imports System
  Imports System.Windows.Forms
  Imports System.Drawing
  Imports System.Runtime.InteropServices
  Imports System.Drawing.Printing
  
  Namespace RichTextBoxPrintCtrl
      Public Class RichTextBoxPrintCtrl
          Inherits RichTextBox
          Private Const AnInch As Double = 14.4
  
          <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> _
          Private Structure RECT
              Public Left As Integer
              Public Top As Integer
              Public Right As Integer
              Public Bottom As Integer
          End Structure
  
          <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> _
          Private Structure CHARRANGE
              Public cpMin As Integer
              Public cpMax As Integer
          End Structure
  
          <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> _
          Private Structure FORMATRANGE
              Public hdc As IntPtr
              Public hdcTarget As IntPtr
              Public rc As RECT
              Public rcPage As RECT
              Public chrg As CHARRANGE
          End Structure
  
          Private Const WM_USER As Integer = &H400
          Private Const EM_FORMATRANGE As Integer = WM_USER + 57
  
          Private Declare Function SendMessage Lib "USER32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As IntPtr, ByVal msg As Integer, ByVal wp As IntPtr, ByVal lp As IntPtr) As IntPtr
  
          Public Function Print(ByVal charFrom As Integer, ByVal charTo As Integer, ByVal e As PrintPageEventArgs) As Integer
  
  
              Dim cRange As CHARRANGE
              cRange.cpMin = charFrom
              cRange.cpMax = charTo
  
  
              Dim rectToPrint As RECT
              rectToPrint.Top = e.MarginBounds.Top * AnInch
              rectToPrint.Bottom = e.MarginBounds.Bottom * AnInch
              rectToPrint.Left = e.MarginBounds.Left * AnInch
              rectToPrint.Right = e.MarginBounds.Right * AnInch
  
  
              Dim rectPage As RECT
              rectPage.Top = e.PageBounds.Top * AnInch
              rectPage.Bottom = e.PageBounds.Bottom * AnInch
              rectPage.Left = e.PageBounds.Left * AnInch
              rectPage.Right = e.PageBounds.Right * AnInch
  
              Dim hdc As IntPtr = e.Graphics.GetHdc()
  
              Dim fmtRange As FORMATRANGE
              fmtRange.chrg = cRange
              fmtRange.hdc = hdc
              fmtRange.hdcTarget = hdc
              fmtRange.rc = rectToPrint
              fmtRange.rcPage = rectPage
  
              Dim res As IntPtr = IntPtr.Zero
  
              Dim wparam As IntPtr = IntPtr.Zero
              wparam = New IntPtr(1)
  
              Dim lparam As IntPtr = IntPtr.Zero
              lparam = Marshal.AllocCoTaskMem(Marshal.SizeOf(fmtRange))
              Marshal.StructureToPtr(fmtRange, lparam, False)
  
              res = SendMessage(Handle, EM_FORMATRANGE, wparam, lparam)
  
              Marshal.FreeCoTaskMem(lparam)
  
  
              e.Graphics.ReleaseHdc(hdc)
  
  
              Return res.ToInt32()
          End Function
  
      End Class
  End Namespace
  

  5. Zapisujemy projekt, po raz kolejny klikamy w okienko "Solution Explorer", wybieramy nowo powstałą "Solucję" (z prawokliku) i wybieramy "Build"

  6. W naszej głównej formie wchodzimy w Toolbox'a i dodajemy naszą DLL'kę ( znajduje się w folderze naszego projektu (tzn. C:\Users\%userprofile%\Documents\Visual Studio 2013\Projects\%Nasz projekt%\RichTextBoxPrintCtrl\bin\debug\RichTextBoxPrintCtrl.dll)
  7. Zatwierdzamy klikając OK

  8. Z Toolbox'a dodajemy kontrolki:   PrintDialog1, PageSetupDialog1, PrintDocument1, PrintPreviewDialog1

  8. Dodajemy na naszą Formę (Form1 w moim wypadku, tą grafczną) to, co przed chwią stworzyliśmy (czyli RichTextBoxPrintCtrl >>> RichTextboxPrintCtrl (jako kontrolka))
  9. Tworzymy przyciski Button1, Button2 i button3. Zmieniamy ich nazwę kolejno na btnPrint, btnPageSetup oraz  btnPrintPreview i znów kolejno zmieniamy Text (nie nazwę!!!) na "Print Page", "Page Setup" i "Print Preview".

  10. Do kodu naszej formy wklejamy

  Private checkPrint As Integer
  
      Private Sub PrintDocument1_BeginPrint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintEventArgs) Handles PrintDocument1.BeginPrint
          checkPrint = 0
      End Sub
  
      Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage
  
          checkPrint = RichTextBoxPrintCtrl1.Print(checkPrint, RichTextBoxPrintCtrl1.TextLength, e)
  
          If checkPrint < RichTextBoxPrintCtrl1.TextLength Then
              e.HasMorePages = True
          Else
              e.HasMorePages = False
          End If
      End Sub
  
      Private Sub btnPageSetup_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPageSetup.Click
          PageSetupDialog1.ShowDialog()
      End Sub
  
      Private Sub btnPrint_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPrint.Click
          If PrintDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
              PrintDocument1.Print()
          End If
      End Sub
  
      Private Sub btnPrintPreview_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPrintPreview.Click
          PrintPreviewDialog1.ShowDialog()
  End Sub
  

  I powinno wszystko działać ;)

 8. Temat akurat dla mnie, czyli dla nerda c:

  Dużo tego jest...

  - Piłka nożna - kiedy jest ciepło, praktycznie zawsze siedzę na okolicznym boisku. Wcześniej przez rok chodziłem do klubu "Piast" ale zaniechałem go poprzez...

  -Tenis stołowy- niestety musiałem zakończyć swą 4letnią karierę z powodu zuej szkoły ;-; Nie wyrabiałem się, tyle. Ale sam sport jest wspaniały.

  -Siatkówka - 3 lata w klasie sportowej o tym profilu, chyba więcej nie muszę mówić. 10 WF'ów tygodniowo mówi samo za siebie. Z racji mojego niezbyt okazałego wzrostu, jestem libero. I tak w reprezentacji szkoły :3

 9. Co oprócz kócykuf? Jest tegic trochę ;)

  -"-"-"-

  -Komputery - Czyli dosyć często zlamię parę godzin na TF2, czy MC; a jeszcze częściej Siedzę w Visual Studio i piszę, i piszę, i piszę (oprogramowanie if you don't know whats I mean).

  -Książki - Jestę miłośnikię fantasy! Jak i książek popularnonaukowych i niektórych obyczajowych. Sci-Fi czasem zdarza mi się pochłonąć

  - Sport! - w nogę (bramkarz zamiennie z prawym skrzydłem), siatka (libero z racji mojego wzrostu, ale i tak jestem w reprezentacji szkoły), Tenis stołowy (chodziłem 3 lata, moja deska to Butterfly All+ Grubby, gumy to Tenergy FX i cały komplet ubrań Butterka ;3

  - Muzyka - czasem jakiś lepszy jazz, a tak na okrągło to dobry hip-hop. Rapu słucham od dobrych 3-4 lat, i to się raczej nie zmieni. Z ulubionych wykonawców to HG, NON, ZIP i kilka solówek. Nie lubię piosenek typu "Jest już ciemno, wszystko jedno", a o czymś mówiących. Posiadających przekaz...

  Ogólnie wszyscy mówią mi, że jestem dziwny. Słucham rapu a oglądam MLP. Jestem jak to WFistka określiła "ponad przeciętną" że sportu, a jestem nerdem. Fu*k logic!!!!!!

 10. Wbity w ścianę. Po raz kolejny w kajdankach... Po raz kolejny.

  - Ze ściany już się tak łatwo nie wyrwę, a nie umiem wykonywać transmutacji na samym sobie - pomyślałem. Musiałem zachować spokój, byłem tego pewien. Już wiedziałem co zrobić.

  - Równy oddech, uspokój się. - myślałem. I zaczęło to pomagać. Zacząłem się... Topić. Zmieniłem się w ciecz, w ten sposób wydostałem się z ekstremalnych kajdanków. Byłem bardzo zadowolony. Odrazu użyłem czasu, który rozrósł je w pył. Wcześniej nie mogłem tego zrobić, gdyż doznałym wielkiego uszczerbku na zdrowiu. Teraz lekko zdenerwowany postanowiłem zaatakować oponentkę. Postanowiłem skorzystać z poprzednich materiałów. Z pozostałych resztek błota, i wielkich kawałków czekolady zacząłem zbierać elektrony. Wszystkie z nich zabrałem w jednej kuli. Wbrew pozorom była ona bardzo mała. Wielkości paznokcia. Miała jednak wielki potencjał ujemny. Przy dotknieciu jakiegokolwiek ciała stałego lub ciekłego, wywoła efekt podobny to spotkania antymaterii z materią. Dla porównania uściśnięcie dłoni człowieka i "Anty-człowieka" może rozsadzić Ziemię. Dla kamuflażu ukryłem ją w kawałku betonu, aczkolwiek za sprawą łatwego zaklęcia nie wybuchło do czasu zderzenia z innym ciałem stałym. - Postanowiłem telepatycznie wysłać wiadomość do Koschei. Brzmiała ona... "Naleśniki!!!" - Wtedy też posłałem betonowy ładunek prosto w jej ciało. Trafiłem. Nie zdążyła założyć magicznej tarczy. Jedyne co potem widziałem, to oślepiające białe światło wypełniające całą arenę. Powoli zaczęło ginąć. Podbiegłem w kierunku wybuchu. Powstał tam wielki dół. Na jego dnie leżała Koschei, i rozbity kubek od herbaty. Na górze stworzyłem antyteleportacyjną i magioodporną powłokę (jako "dach"). Pobiegłem wtedy do drugiego końca areny. Zastanowiłem się, czy przypadkiem nie użyłem zbyt silnego zaklęcia. Nie chciałem śmierci oponentki. Miałem nadzieję, że przeżyła. Właściwie wykorzystałem tylko czekoladę i błoto, które teraz zachowywały się wysoko niestabilne z powodu braku elektronów i wysokim dodatnim ładunkiem (zostały tylko protony (ładunek +) i neurony (ładunek neutralny)). Usiadłem w kącie. Mój dysk wymienny dalej był sprawny, a gwiazdy wciąż świeciły mocniej niż zwykle. Zasiadłem, uruchomiłem Visual Studio, i zacząłem dalej pisać. Czekałem na ruch Koschei...

×
×
 • Create New...