Jump to content

Talar

Brony
  • Posts

    1041
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    33

Talar last won the day on October 2 2021

Talar had the most liked content!

About Talar

  • Birthday 03/09/1997

Informacje profilowe

  • Gender
    Ogier
  • Miasto
    Studiuję w Poznaniu
  • Zainteresowania
    Marnowanie czasu.
  • Ulubiona postać
    10. Countress Coloratura
    9. Sugarcoat
    8. Fluttershy
    7. Flim and Flam Brothers
    6. Queen Chrysalis
    5. Adagio Dazzle
    4. Sunset Shimmer
    3. Princess Celestia
    2. Starlight Glimmer
    1. Rarity

Recent Profile Visitors

114154 profile views

Talar's Achievements

Stary koń

Stary koń (7/17)

1.3k

Reputation

Single Status Update

See all updates by Talar

  1. Nienawidzę... jak... ktoś... mnie... ZACHODZI OD TYŁU!!!

    1. Show previous comments  4 more
    2. Generalek

      Generalek

      Ja nie klepię. Ja czekam, aż ofiara sama się zorientuje ;D.

    3. Mephisto The Undying

      Mephisto The Undying

      Czy tylko mi kojarzy się to z Szpiegiem z TF2?

    4. Talar

      Talar

      Te frustrację, gdy biegnę po cichu do heaviego, a on w ostatniej chwili się odwraca.

×
×
  • Create New...