Jump to content

Strona Główna  |  Ogłoszenia  |  Lista Fanfików  |  Fanpage  |  Feedback
1stChoice

Krakowski Pony Meet 12.3

Recommended Posts

hmsCHbX.png

Cześć, 

Krakowski Pony Meet 12.3 zbliża się wielkimi krokami a jeszcze nic nikt o nim nie napisał? Proponowałbym dodać wydarzenie od kalendarza i w końcu założyć temat o ów wydarzeniu ( mam nadzieję, że sz6sty się nie obrazi jak p1erwszy założy temat- niestety użytkownik od dość długiego czasu nie wchodzi i nie udziela się na forum a z tego co wiem jest organizatorem).

Data wydarzenia: 17 październik 2015

Oficjalna strona wydarzenia: http://ponymeet.pl/ 

Rejestracja: OTWARTA: https://ponymeet.pl/?page_id=76

Ogólnie o meecie ( źródło: http://ponymeet.pl):

Czeka na Was wspólne świętowania 4 urodzin Bronies Kraków! Minęły już 4 lata od pierwszego spotkania wesołej gromadki fanów kucyków w Krakowie. W związku z tym zapraszamy wszystkich na kameralne spotkanie, aby w miłej atmosferze spędzić czas, posłuchać ciekawych prelekcji, dowiedzieć się “jak to dawniej bywało” oraz wykazać się sprytem i talentem. Dla każdego będzie też słodka niespodzianka!

Jeśli ktoś z was posiada więcej informacji nt. meetu proszę do mnie napisać, to dodam je w tym temacie!

Aukcja charytatywna: 

Jak nakazuje tradycja meet’ów krakowskich, zostanie przeprowadzona i tym razem aukcja charytatywna, na której będzie można wylicytować ciekawe pamiątki! Tym razem pieniądze zebrane na aukcji zostaną przeznaczone na zakup darów dla Krakowskiego Schroniska dla Zwierząt Osoby, które chciałyby ofiarować coś na rzecz licytacji, prosimy po prostu przynieść swój podarek na imprezę i zostawić go w punkcie informacyjnym.

Dojazd:

 

KPM 12.3 Odbędzie się w Centrum Kultury “Domek Białoprądnicki” przy ul. Papierniczej 2.

CK znajduje się w centrum Krakowa, dzięki czemu dojazd komunikacją miejską jest bardzo prosty. Ze względu na bardzo małą ilość miejsc parkingowych w okolicach, zalecamy dojechać komunikacją miejską, bądź zostawić auto na jednym z okolicznych parkingów strzeżonych.

Dojeżdżając z innego miasta (mapka poglądowa):
Z Dworca PKP, lub wysiadając na Dworcu Autobusowym:
a.) z dworca Nowy Kraków Główny przejść na podziemny przystanek tramwajowy DWORZEC GŁÓWNY TUNEL
b.) wsiąść w dowolny tramwaj jadący w stronę Krowodrzej Górki (linie 50)
c.) wysiąść na przystanku końcowym KROWODRZA GÓRKA
d.) pójść w prawo ul. Fieldorfa-Nila
e.) skręcić w lewo w ulicę Prądnicką
f.) przejść na drugą stronę ulicy Opolskiej
g.) Biały dworek za mostkiem to miejsce imprezy

Dojeżdżając komunikacją miejską:
Jadąc autobusem linii 132, 137, 138, 164, 172, 217, 247, 267, 287, 572
wysiadamy na przystanku MACKIEWICZA. Przechodzimy 100m wzdłuż ulicy Opolskiej i po przejściu przez mostek po prawej jesteśmy na miejscu. Można też przyjechać tramwajem na pętlę KROWODRZA GÓRKA i stamtąd iść jak w opisie wyżej.

 

Regulamin:

 

REGULAMIN IMPREZY
pod nazwą:
“Krakowski Pony Meet 12.3”
Kraków, 17.10.2015

 1. Impreza pod nazwą „Krakowski Pony Meet 12.3″ odbywać się będzie w Krakowie w dniu 17.10.2015 w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”w  Krakowie przy ul. Papierniczej 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca imprezy po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości nowego miejsca. Informacja ta zostanie podana na stronie wydarzenia nie później, niż 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy.
 2. Krakowski Pony Meet 12.3 jest imprezą kulturalną w rozumieniu Ustawy z 25 października 1991 r. o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej (Dz. U. 01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 (Dz. U. Nr 62 poz. 504)
 3. Krakowski Pony Meet 12.3 jest organizowany przez  Fundację Polskich Bronies “Canterlot”, KRS: 0000452279, z siedzibą w Krakowie przy ul. Sadzawki 5/47.
 4. Uczestnikiem Krakowski Pony Meet 12.3 jest każda osoba, która podpisała listę uczestników i uiściła opłatę akredytacyjną. Potwierdzeniem złożenia opłaty jest otrzymanie Identyfikatora. Osoby niepełnoletnie (w wieku poniżej 15 lat) zobowiązane są przebywać na terenie imprezy w towarzystwie opiekuna. Wyjątek od tego stanowią osoby, które przy akredytacji okazały zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w imprezie. Wzór prawidłowo sporządzonej zgody, jak i wzór Identyfikatora będzie udostępniony na stronie internetowej.
 5. Zwolnieni z opłaty są Organizatorzy oraz osoby przez nich wyznaczone. Opłata akredytacyjna nie stanowi przychodu i zostanie ona w całości przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy poniesionych przez organizatorów. Opłata akredytacyjna raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 6. Wysokość opłaty akredytacyjnej jest zmienna i wynosi kolejno:
  – 6 PLN za możliwość przebywania na terenie Imprezy i uczestnictwa w niej przez cały okres jej trwania w przypadku uiszczenia opłaty akredytacyjnej w systemie przedpłaty do 15.10.2015 r.
  – 10 PLN  za możliwość przebywania na terenie Imprezy i uczestnictwa w niej przez cały okres jej trwania w przypadku uiszczenia opłaty akredytacyjnej w dniu trwania imprezy.
 7. Rejestracja, podpisanie listy uczestników, oraz uiszczenie opłaty akredytacyjnej jest jednoznaczne ze zgodą na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Uczestnik ma obowiązek z zapoznaniem się z regulaminem przed Imprezą, lub w chwili wejścia na jej teren.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu, lub zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego powodujące zagrożenie dla mienia, zdrowia, bądź życia własnego, bądź innych uczestników, oraz nieprzestrzeganie prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będzie skutkować natychmiastowym usunięciem z terenu imprezy jak i pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej.
 9. Od momentu wejścia na teren imprezy do jego opuszczenia każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników ani za inne zdarzenia prowadzące, lub mogące prowadzić do podobnych skutków.
 10. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każda osoba biorąca udział w imprezie powinna posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie.
 11. Krakowski Pony Meet 12.3 jest imprezą zamkniętą. Na terenie Imprezy przebywać mogą tylko uczestnicy, obsługa oraz osoby do tego upoważnione przez Organizatorów, bądź pracowników Centrum Kultury. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, a w razie jego zgubienia o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu Organizatorom Imprezy celem wydania duplikatu identyfikatora. Duplikat można dostać tylko raz.
 12. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są okazać przy wejściu ważny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Organizatorzy mają prawo do nie wpuszczenia na teren Imprezy osób nie posiadających w/w dokumentów, jak i każdej osoby, której wygląd, bądź zachowanie budzić będzie jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia, osób zachowujących się agresywnie, lub w sposób który znacząco może obniżyć poziom bezpieczeństwa uczestników.
 13. Na teren Imprezy KATEGORYCZNIE zabrania się wnoszenia i posiadania jakiejkolwiek broni – w tym białej – i innych przedmiotów uznanych za niebezpieczne w w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o Broni i Amunicji (Dz. U. Z 2004 r. nr 52 poz. 525, z późn. zm.)
 14. Repliki broni wykorzystywane jako rekwizyty podczas atrakcji mogą zostać wniesione na teren imprezy tylko za zgodą Organizatorów.
 15. Na terenie imprezy oraz terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Centrum Kutury obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia i zażywania tytoniu oraz e-papierosów oraz posiadania i zażywania w jakikolwiek sposób narkotyków, substancji odurzających w tym również dopalaczy. Osoby którym zostanie udowodnione posiadanie jakichkolwiek substancji odurzających zostaną bezzwłocznie usunięte z terenu imprezy – w szczególnych wypadkach przekazane służbą miejskim, bądź Policji.
 16. Osoby nietrzeźwe, agresywne, stwarzające zagrożenie dla uczestników imprezy, oraz osoby celowo utrudniające realizowanie programu imprezy będą usuwane z jej terenu ze skutkiem natychmiastowym.
 17. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do przejrzenia bagażu osób podejrzanych o wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych , lub wezwania do okazania jego zawartości jak i kontroli osobistej za zgodą osoby kontrolowanej.
 18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone, bądź pozostawione bez opieki podczas trwania Imprezy.
 19. Nieprzestrzeganie porządku na terenie imprezy oraz niestosowanie się do poleceń Obsługi Imprezy, jak i Pracowników Centrum Kultury skutkuje usunięciem z terenu Imprezy.
 20. We wszystkich przypadkach spornych, bądź nie uwzględnionych w tym regulaminie decydujący głos mają główni organizatorzy imprezy, bądź pracownicy Centrum Kultury

Kraków, dnia 2 października 2015.

 

Kilka słów ode mnie ( nic istotnego, co można pominąć):

Od siebie dorzucę tylko tylko to, że zjawię się na pewno, ten meet będzie dość ważny dla mnie. Nie tylko obchodzę wtedy 20 urodziny, ale też pamiętam poprzedni meet Krakowski jako najlepszy na którym kiedykolwiek byłem. Dodatkowo całą trasę na meeta pokonuje rowerem ( po ostatnim udanym wyzwaniu Wrocław-Łódź teraz pora na Kraków). Więc dość sporo ludzi będzie miało okazję oglądać zdechniętego pierwszego xD Zakładam ten temat ponieważ organizator tego nie zrobił ( a według mnie powinno to być ogłoszone o wiele wcześniej) za co z góry przepraszam. Niestety zachorowałem dość mocno i nie wiem czy pojawię się na meecie.

A wy będziecie?

 

Edited by FirstChoice

Share this post


Link to post
Share on other sites

Standardowe pytanie: Jest jakiś nocleg z soboty na niedzielę (i być może z piątku na sobotę)? Niektórzy muszą się telepać 11 godzin i wolą wiedzieć wcześniej. 

O takie błahostki jak program, czy miejsce to pewnie nawet nie ma co pytać, bo jeszcze nie znane.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Standardowe pytanie: Jest jakiś nocleg z soboty na niedzielę (i być może z piątku na sobotę)? Niektórzy muszą się telepać 11 godzin i wolą wiedzieć wcześniej. 

O takie błahostki jak program, czy miejsce to pewnie nawet nie ma co pytać, bo jeszcze nie znane.

Z tego co wiem, Krakowski 12.3 może wyglądać tak jak inne Krakowskie- trwa jeden dzień i zostaje zamknięty. Sprawę noclegu trzeba więc będzie załatwić sobie osobiście.

( to co mówię to nie potwierdzone informacje, nie należy brać ich jako oficjalne źródło).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z tego co wiem, Krakowski 12.3 może wyglądać tak jak inne Krakowskie- trwa jeden dzień i zostaje zamknięty. Sprawę noclegu trzeba więc będzie załatwić sobie osobiście.

( to co mówię to nie potwierdzone informacje, nie należy brać ich jako oficjalne źródło).

Byłem na dwóch krakowskich i zazwyczaj nocleg wyglądał na zasadzie udzielenia kawałka dywanu u Szustego. Zatem moje pytanie jest proste, czy i tym razem znajdzie się jakaś dobra dusza, która udostępni kawałek dywanu/podłogi i ewentualnie kubek wrzątku.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uda wam się zorganizować Krakowski Ponymeet w dwa tygodnie? Stoiska, program, dojazd, aukcję itd? 

Na stronie nic nie ma.

Prawdopodobnie meet jest już zorganizowany... po prostu my nie zostaliśmy poinformowani a strona nie została zaaktualizowana. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rozumiem.

w 4 minuty, szybko.

a tak na poważnie, kiedy można się doczekać update, aktualizacji strony, nowych informacji? Szczegółów? Ceny biletów? Lokalizacja meeta?

Nie mam pojęcia. sz6sty niestety nie odwiedza już forum. Próbuje jakoś odnaleźć grupę Bronies Kraków na FB i się do niej dostać i stamtąd wyciągnąć więcej szczegółów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam rozumieć, że oni nie wiedzą o tym temacie, a ty First donosisz nam o tym bez ich wiedzy?

Wow. Przeczytaj pierwszy post. I następne też. Ze zrozumieniem. Tak donoszę o ponymeecie bez ich wiedzy. Do niego niecałe 3 tygodnie. Nikt nie napisał, żadnego tematu. Żadnej wspominki w kalendarzu. To trochę dziwne jak na tak duży, oficjalny ponymeet nie sądzisz? Ktoś w końcu musiał.

Dlaczego?

Może ma prywatne życie i nie może? Może po prostu nie odwiedza już naszej społeczności? Skąd mam to wiedzieć.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Właśnie dlatego wydaje mi się to podejrzane...

Mnie to również za przeproszeniem śmierdzi. Co by nie mówić, robiąc imprezę na 120-0150 osób, wypadałoby puścić info przynajmniej miesiąc wcześniej, żeby wszyscy mogli kupić tanie bilety, zebrać kasę. Sprzedawcy muszą wygospodarować czas, zdobyć towar. Organizator turnieju CCG (o ile turniej będzie), musi imprezę zorganizować, prelekcje same się nie zrobią... Sporo tego. O ile plan, atrakcje i miejsce meeta można ogarnąć nawet na tydzień przed, o tyle wypadałoby powiadomić ten miesiac wcześniej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak to na prawdę podejrzane. Sam się dziwie, że nie wysłali jakiegoś delegata z Bronies Kraków ( skoro sz6sty już nie wchodzi), żeby nas poinformować. Ale pomyślałem, że ja to zrobię i poinformuje tak czy inaczej, bo może jednak meet się odbędzie. Lepiej zawsze być przygotowanym późno niż wcale prawda? Proszę więc nie brać mojego tematu zbyt oficjalnie.

Jednak powtarzam, to na prawdę dziwne. Przynajmniej rejestracja powinna być już dawno otwarta. 

Edited by FirstChoice

Share this post


Link to post
Share on other sites

No nareszcie jakieś info o meecie. 

Oczywiście że wpadnę obowiązkowo, mam już zarezerwowany urlop i kasę na tenże cel. Ale mam zasadnicze pytanie - w jakiej szkole lub miejscu odbędzie się owy meet? Czy będzie on w tym samym miejscu co wiosenny krakowski meet który odbył się w tym roku?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sz6sty w komentarzu do posta, z pytaniem o meeta, zamieszczonego na grupie Bronies Kraków na Facebooku odpowiedział:

Tak to się kończy jak ktoś wchodzi na stronę, na którą nie powinien... Meet będzie, ale nie jest jeszcze ogłoszony, bo pewna Pani Dyrektor zrobiła nam nieładnie. W sobotę na pewno pojawi się oficjalna informacja

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dokładnie tak jak napisał BronySWAG. Nie chciałem nic ogłaszać póki nie mieliśmy podpisanej umowy ze szkołą i dobrze zrobiłem, bo dyrektorka pokazała się jak się pokazała. Wszystko na meeta jest gotowe, kwestia miejsca tylko, w sobotę będę wiedział czy jedno czy drugie i wtedy wszystko ruszy.

Btw, zabawne jest to, jak informacje o czymś rozniosły się z powodu jednej zmiany nagłówka nieczynnej strony :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dokładnie tak jak napisał BronySWAG. Nie chciałem nic ogłaszać póki nie mieliśmy podpisanej umowy ze szkołą i dobrze zrobiłem, bo dyrektorka pokazała się jak się pokazała. Wszystko na meeta jest gotowe, kwestia miejsca tylko, w sobotę będę wiedział czy jedno czy drugie i wtedy wszystko ruszy.

Btw, zabawne jest to, jak informacje o czymś rozniosły się z powodu jednej zmiany nagłówka nieczynnej strony :D

Cóż, nie trzeba było nagłówka zmieniać. 

Skoro już są jakieś w miarę oficjalne informacje, warto pomyśleć o biletach.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I tak jak Ares pisze, będziemy na pewno :)

A właśnie, First ty się trzymaj z tym twoim portfelem z daleka od aukcji. Ludzie tam chcą coś kupić :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

A właśnie, First ty się trzymaj z tym twoim portfelem z daleka od aukcji. Ludzie tam chcą coś kupić :)

O kurde aukcja charytatywna! Dzięki za przypomnienie. Moja firma zakończyła wrzesień dość korzystnie więc... ;] Just kidding.

Powiem tak. Nie będę nic licytował. Nawet lepiej. Nie wiem czy w ogóle wezmę udział w aukcji. Jak już wspomniałem w pierwszym poście jadę na ponymeeta rowerem, więc nie mogę zbierać zbędnego ciężaru. Chyba, że będzie deszcz/ewentualne inne niepozwalające na rowerowe wyzwanie warunki pogodowe to wtedy... coż, lubię licytację i pewnie się na coś skuszę :3 Chodź myślałem, żeby przekazać trochę kasy tak o, zależy na co będzie zbierane, bo lubię dawać na dobre cele. Ale to musiałbym się dogadać z organizatorami aukcji :<

Psst, tak btw. nt. aukcji na WKPI- nikomu nie zakazywałem mnie przebijać. :D Sami szybko się poddawali.

Edited by FirstChoice
bo mi siostra ciastko zjadła i już nie mam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Psst, tak btw. nt. aukcji na WKPI- nikomu nie zakazywałem mnie przebijać. :D Sami szybko się poddawali.

Z tego co pamiętam to w Warszawie przebijałeś sam siebie i to nie drobnymi więc nie dziw się że inni odpadali :ming:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z tego co pamiętam to w Warszawie przebijałeś sam siebie i to nie drobnymi więc nie dziw się że inni odpadali :ming:

To nie tak jak myślisz. Po prostu byłem lekko zaspany i myślałem, że ktoś podbił. Normalnie bym siebie nie podbijał. Dopiero jak aukcjoner powiedział "kolega nawet podbija sam siebie" zdałem sobie z tego sprawe i takie: "oł... f*ck".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak jak obiecałem (a nawet wcześniej), ruszamy z rejestracją:)

Zaznaczam, że nie będzie to kolejny meet typu konwent, tylko spotkanie Bronies w miłym towarzystwie.

Nie mamy szkoły do dyspozycji, więc nie pomieścimy 200 osób (zresztą tylu nie przewidujemy ;) )

Strona

Wydarzenie na facebooku

 

Odpowiadając na pytania, które mogą się pojawić:
 - nocleg będzie, ale trzeba wypełnić formularz żebyśmy mogli rozlokować ludzi (ja zmieniłem lokum i już mam mniejszy kawałek dywanu)
- aukcja będzie jak zwykle
- avatarów na ID NIE BĘDZIE. Idziemy w prostotę i klasyczny wygląd
- jeśli ktoś się zarejestruje, ale nie dokona przedpłaty do 15.10, to rejestracja jest usuwana
- w razie pytań najlepiej pisać maila na [email protected]
- program będzie 08.10
- przedpłaty można dokonać TYLKO poprzez Przelewy24, albo bitcoinami

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niepojawienie się pojawię :) *tupie kopytkami z Radości* W końcu Meeta trzeba nagrać :) A nie wiem czy ktoś z mediów będzie. Znaczy, czy mój kolega z KopytTV się pojawi. Ale ja na pewno :)

Data 17 Październik jest aktualna? Tak?

Share this post


Link to post
Share on other sites


- avatarów na ID NIE BĘDZIE. Idziemy w prostotę i klasyczny wygląd
 

NIEEEE :< już zapłaciłem odpowiedniej osobie, żeby zrobiła mi awka na idek :_; Damn it. Przecież to wasza tradycja!

Nya :< 

BTW. Temat zaktualizowany!

Share this post


Link to post
Share on other sites

- jeśli ktoś się zarejestruje, ale nie dokona przedpłaty do 15.10, to rejestracja jest usuwana
 

i

2. Chiałbym przyjść na meet, co mam zrobić?

 • Aby mieć pewność, że starczy dla Ciebie miejsca, zarejestrować się na stronie ponymeet.pl. Następnie 17. października przyjść z dobrym humorem na miejsce i uiścić składkę organizacyjną.

Sami sobie przeczycie :) Rozumiem, że to się liczy jedynie facetów, a dziewczynom zostanie cofnięta rejestracja. Powinniście pisać albo bezosobowo, albo z obiema płciami.

Edited by Chief

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

i

Sami sobie przeczycie :) Rozumiem, że to się liczy jedynie facetów, a dziewczynom zostanie cofnięta rejestracja. Powinniście pisać albo bezosobowo, albo z obiema płciami.

To nie mój tekst. To jest też sz6stego xD Napisałem źródło ( http://ponymeet.pl) Napisze jeszcze raz: NIE JESTEM ORGANIZATOREM :D Ja tylko ogłosiłem.

Edited by FirstChoice

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...